Krzyż pokutny w Korfantowie

krzyż pokutny KorfantówWedług dostępnych danych, na terenie województwa opolskiego zlokalizowano 49 krzyży pokutnych. Domniemuje się, że 14 krzyży zaginęło. Jeden z nich znajduje się w Korfantowie. Można go odnaleźć na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki. Wielki, toporny, wykuty w granicie, zagłębiony w ziemi po belkę poprzeczną – ślad zbrodni sprzed stuleci.
Zgodnie ze średniowiecznym prawem, w szczególnych okolicznościach, zabójca mógł zawrzeć z rodziną ofiary „traktat pokutny”. Umowa obejmowała warunki ustanowione przez rodzinę, sąd świecki i kościelny. Zwyczajowo porozumienie obejmowało: pokrycie kosztów pogrzebu i postępowania sądowego, łożenie na utrzymanie dzieci ofiary, wypłacenie rodzinie zabitego odszkodowania – „kwoty pokutnej”, przekazanie na rzecz kościoła określonej ilości wosku, zamówcie i opłacenie mszy żałobnych, odbycie pieszej pielgrzymki do miejsca kultu religijnego oraz własnoręczne wykonanie i ustawienie w miejscu zbrodni wykonanego z kamienia „krzyża pokutnego”.
Na terenie gminy Korfantów, znajduje się jeszcze jeden krzyż pokutny – w Rynarcicach na miejscowym cmentarzu.


Literatura

  • Komarnicki Z., Krzyże pokutne, [w:] „Wczoraj Dziś Jutro”, Opole 1983, s. 19-21.
  • Milka J., Kamienne pomniki średniowiecznego prawa, Wrocław 1979,
  • Scheer A., Informator krajoznawczy nr 2/81 PTTK, Wrocław 1981, str. 14-34.
  • tenże, Krzyże pokutne ziemi świdnickiej, wyd. Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Świdnica 1984.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz