Archiwum EDUSCO.PL – cz. 4 (ECHO Korfantowa nr 4/92)

  Mikroświaty

echo1-4Kolejna części Archiwum EDUSCO.PL przybliża czwarty numer Echa Korfantowa. Jako cytat gazety przedstawiam część artykułu prezentującego Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego A.D. 1992.

Jednocześnie proszę o odzew osoby, które są w posiadaniu numeru trzeciego EK. Pozdrawiam i zapraszam do lektury.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W KORFANTOWIE
Do SP w Korfantowie uczęszcza 633 uczniów z 16 miejscowości, w tym tak „egzotycznych” jak: Tułowice, Łambinowice czy Rynarcice. Funkcjonuje 26 oddziałów klasowych oraz dwie „zerówki”. Szkoła dysponuje 16 pomieszczeniami klasowymi, salą gimnastyczną i świetlicą. Część zajęć odbywa się w Puszynie w dawnej SP i w GOK-u.
Personel szkoły liczy 60 osób, w tym 49 nauczycieli, pedagog szkolny, higienistka, 8 osób obsługi i pracownik administracyjny. Funkcję dyrektora sprawuje obecnie mgr Wiesław Król, zastępczynią dyrektora jest mgr Teresa Kozubek.
W obecnych, trudnych warunkach finansowych, zmniejszyła się liczba kół zainteresowań i organizacji szkolnych. Mimo to ciągle działa SKS i LOP, prowadzone są także zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W stosunku do lat poprzednich wzrosło czytelnictwo: w ubiegłym roku szkolnym było 5232 wypożyczenia, tj. 8,3 na ucznia.
Istnieją jednak poważne problemy, których nie rozwiązuje działalność dochodowa szkoły (w ubiegłym roku szkolnym szkoła zarobiła 5.670.750 zł). Mimo pewnej poprawy wciąż utrzymuje się konflikt interesów między szkołą a władzami gminnymi, które nie do końca rozumieją problematykę oświaty.
O Szczególne osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 1991/92 (olimpiady, konkursy, zawody sportowe etc).

  • XVI Konkurs Polonistyczny – Anna Czerner kl. VIII b, laureatka szczebla wojewódzkiego.
  • XXX Konkurs Matematyczny – Grażyna Babińska kl. VIII b, II miejsce na szczeblu gminnym.
  • Konkursy Plastyczne – Agata Dędys kl. VIII a, dwukrotne wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim.
  • Zawody sportowe – Uczniowie 19 razy stawali na podium jako medaliści zawodów szczebla gminnego. Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim:
  • Lekkoatletyka – VIII miejsce w finale.
  • Wiosenny „Cross” TO – VII miejsce drużynowo.
  • Halowe Mistrzostwa Wojewódzkie w Mini Piłce Nożnej – III miejsce.
  • Biegi uliczne w Łambinowicach – I miejsce chłopcy, III miejsce dziewczęta.
  • Halowe Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Nożnej Dziewcząt – II miejsce.
  • Marek Popiel (kl. VI a) – VI miejsce w rzucie piłką palantową i w pchnięciu kulą.

W roku szkolnym 1991/92 uczniowie różnych klas odbyli łącznie 51 wycieczek jednodniowych i 12 wielodniowych.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT