Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej

  Mikroświaty

Kopia (3) trzkTowarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej powstało z inicjatywy grupy działaczy społecznych i samorządowych w 2000 r. Stowarzyszenie działało na rzecz rozwoju ziem gminy Korfantów oraz aktywnego udziału jej mieszkańców w jej życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. TRZK zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń 11 sierpnia 2000 r. Wśród wielu inicjatyw towarzystwa, z pewnością na wspomnienie zasługuje organizacja uroczystości pn.: “Miasto i Kościół – siedem wieków historii”.

Po sześciu latach działalności, 4 stycznia 2006 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu TRZK.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT