Archiwum EDUSCO.PL – cz. 3 (ECHO Korfantowa nr 2/92)

echo1-2Od początków istnienia ECHA Korfantowa, funkcjonowała w nim rubryka pn. “Z miesiąca na miesiąc”. Odnotowywano w niej sprawy wydarzenia różnej rangi z okres od marca do czerwca 1992 r. W numerze 2 pisma zamieszczono między innymi informację o rozpoczęciu starań przywrócenia Korfantowowi praw miejskich.

Zapraszam do lektury gazety. Przypomnijcie sobie, co działo się 22 lata temu w Gminie Korfantów.

 • 29 marca odbyła się w Korfantowie zjazd działkowców. Z tej okazji przyznano Radzie Gminy odznakę – za działalność na rzecz działkowiczów.
 • W gminie Korfantów z końcem pierwszego kwartału br. zarejestrowanych było 802 bezrobotnych, w najbliższym czasie przewiduje się zwolnienie następnych 2000 osób.
 • 10 kwietnia ukazał się nr l „Biuletynu informacyjnego” parafii Św. Trójcy w Korfantowie.
 • W oparciu o historyczne uwarunkowania, perspektywy rozwoju Korfantowa oraz wolę mieszkańców wyrażoną w przeprowadzonej konsultacji społeczeństwa (707 – za, 21 – przeciw, Rada Gminy w dniu 29 kwietnia 1992 r. wystosowała wniosek do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego o zaopiniowanie. Dotyczy on nadania statutu miasta miejscowości Korfantów z włączeniem w jej granice administracyjne Ulianówki. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i przekazany na najwyższy szczeble – do Rady Ministrów.
 • Zarząd Gminy w składzie: Zdzisław Martyna – przewodniczący, Stanisław Błaszczuk – zastępca przewodniczącego, Barbara Sosulska i Dariusz Rupniewski – członkowie, otrzymał absolutorium Rady Gminy 15 głosami „za” i 6 „przeciw”.
 • 25 maja przy ZGKiM w Korfantowie (ul. Wyzwolenia) powstała filia Rejonowego Biura Pracy w Nysie. Biuro będzie prowadziło rejestr bezrobotnych.
 • 2 czerwca nastąpiła reorganizacja sportu szkolnego naszej gminy. Przy okazji warto wspomnieć, że w 1991 r. sportowcy z naszych szkół zdobyli 9 medali na szczeblu wojewódzkim. Dominującymi dyscyplinami są: tenis stołowy, lekkoatletyka i piłka nożna dziewcząt.
 • 2 czerwca utworzono przy ZGKiM 10 etatów na roboty publiczne dla bezrobotnych. Na etaty te ZGKiM otrzymał z UW 300 min zł (dla całego województwa przyznano 5.000.000.000 zł). Oby takich etatów było jak najwięcej.
 • Zlecono odnowę wodociągów w Ścinawie. Przystępuje się do budowy wodociągu w Pleśnicy.
 • Opracowano już dokumentację dla stacji gazowych w następujących miejscowościach: Gryzów, Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Rączka i Korfantów.
 • 25 czerwca odbyły się w Siemianowicach uroczystości z okazji 60 rocznicy nadania praw miejskich. Jest to miasto rodzinne Wojciecha Korfantego (tu znajduje się także jego pomnik). Z tej okazji władze Siemianowic zaprosiły przedstawicieli władz Korfantowa.
 • Wydelegowani zostali: Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Nowacki, Wójt Gminy – Zdzisław Martyna oraz Przew. Komisji Rady Gminy – Stanisław Kula.
 • 29 czerwca miały miejsce obrady XIX Sesji Rady Gminy w Korfantowie. Głównym tematem obrad była sytuacja finansowa służby zdrowia.
 • Wielkość skomunalizowanego mienia gminnego zdaniem Przewodniczącego Komisji – inż. Kazimierza Didyka wynosi 46 bln zł i 530 ha.
 • Wygasający PGR w Puszynie jest właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego w Pokrzywnej, który to ośrodek w ramach długu przejdzie prawdopodobnie na własność gminy.
 • Oznakowane przez RDP w Nysie przejścia dla pieszych w Korfantowie to nie tylko symptom miejskości, ale przede wszystkim porządku i bezpieczeństwa, którego nigdy za wiele.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz