Dawna remiza strażacka w Korfantowie

  Uncategorized
remiza (2)

Opodal skrzyżowania ulic Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki w Korfantowie stoi neogotycki budynek dawnej remizy strażackiej. Wzniesiono go w 1910 r. według projektu miejscowego architekta Roberta Kuschla. Budowla powstała na planie prostokąta, z wyraźnie zarysowaną jednowieżową fasadą północną. Nawiązanie do wzorców forteczno-obronnych podkreślają blanki wieńczące ściany zewnętrzne oraz sterczyny w narożach kwadratowej wieży. Na uwagę zasługuje zewnętrzna, cementowa sztukateria umieszczona na reprezentacyjnej ścianie wschodniej. W centralnym punkcie kompozycji znajduje się stylizowany herb Korfantowa. Widnieje na nich zamek z otwartą bramą i czterema wieżami oraz leżący baranek wyłaniający się z okna powyżej bramy. Tarczy herbowej towarzyszą dwie postaci strażaków. Wykonawcą sztukaterii był, nieznany z imienia, mistrz murarski Honisch. W latach 2013-2014 strażnica została gruntownie przebudowana i odrestaurowana. Obecnie znajduje się w niej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korfantowie. Neogotyk uznawany w Niemczech za styl narodowy, zaznaczył się najwyraźniej w budowlach sakralnych, publicznych oraz rezydencjonalnych. Projektant remizy, już w 1900 r. zaproponował wspólnocie parafialnej z Korfantowa przebudowę budynku nawowego miejscowego kościoła właśnie w tym stylu. Jego pomył nie został jednak zrealizowany. Ostatecznie kościołowi nadano formę neobarokową.

Print Friendly, PDF & Email