Tag : zespół szpitalny w Korfantowie

W 1889 r. proboszczem parafii Korfantów został ksiądz Emil Hauptstok, który doprowadził do wybudowania szpitala. Wspomagał go w tym hrabia Marcus Ballestrem z Puszyny. Szpital stał się własnością sióstr Elżbietanek, które w liczbie 12 mieszkały w budynku obok szpitala. W placówce znajdowały się trzy oddziały: wewnętrzny (40 łóżek), położniczy (10 łóżek) oraz oddział zakaźny w ..

Read more