Tag : patron szkoły

Patron placówki oświatowej to organizacja lub osoba, z dorobku której można czerpać kształtując wizję pracy z dziećmi i młodzieżą. Dokonując wyboru patrona placówki trzeba wyraźnie wskazać na rys osobowości, który czyni go postacią ważną i wybitną. Etapy działań, w efekcie których dokonany zostanie wybór patrona mogą być różne. Istotne jest zaangażowanie placówki i jej otoczenia ..

Read more