Tag : krzyż pokutny

Według dostępnych danych, na terenie województwa opolskiego zlokalizowano 49 krzyży pokutnych. Domniemuje się, że 14 krzyży zaginęło. Jeden z nich znajduje się w Korfantowie. Można go odnaleźć na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki. Wielki, toporny, wykuty w granicie, zagłębiony w ziemi po belkę poprzeczną – ślad zbrodni sprzed stuleci. Zgodnie ze średniowiecznym ..

Read more