Tag : Galia

Początki państwa Franków Frankowie przybyli do północnej Galii w połowie IV w. Ich ekspansja przejawiająca się okresowymi najazdami łupieżczymi, z czasem przerodziła się w stałą akcję osadniczą. W jej efekcie ludność germańska zaczęła stanowić istotny element społeczności galo-rzymskiej, zarówno w obrębie życia gospodarczego jak i politycznego. Niedawni najeźdźcy teraz zajmowali się rolnictwem i hodowlą (wzmacniając ..

Read more