Wykaz ważniejszych publikacji

Marek Misztal

Publikacje zwarte

2015

2014

2002

 • Rok 1945 w powiecie nyskim na przykładzie gminy Ścinawa Nyska, [w:] Zeszyty Naukowe. Historia. UO, Opole 2002, s. 32-50.

2000

 • Dzieje Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie, Opole 2000.

Artykuły

2016

2014

2008

 • Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3/08, s. 50-51.

2003

 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 7, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 1/03, 22-23.
 • Dawne pieczęcie obecnej gminy Korfantów, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 7/03, s. 20-21.

2002

 • Sprzed półwiecza. W powiecie prudnickim, cz. 8, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 4/02, s. 26-27.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie prudnickim, cz. 9, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 5/02, s. 27-29.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 1, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 5/02, s. 19-20.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 2, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 6/02, 23-24.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 3, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 7/02, 22-23.
 • Sprzed półwiecza. W powicie nyskim, cz. 4, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 8/02, 25-26.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 5, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 9/02, s. 24.
 • Sprzed półwiecza. W powiecie nyskim, cz. 6, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 10/02, s. 24-25.

2001

 • Administracja na Śląsku do połowy XX w. W państwie Habsburgów, cz. 1, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 1/01, s. 23.
 • Administracja na Śląsku do połowy XX w. Okres pruski, cz. 2, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 2/01, s. 33-34.
 • Administracja na Śląsku do połowy XX w. Śląsk międzywojenny, cz. 3, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 3/01, s. 31.
 • Indywidualny plan rozwoju zawodowego, „Nowa Szkoła” nr 2/01, s. 24-25.
 • Jakość pracy szkoły. Plan rozwoju zawodowego, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 1/01, s. 28.
 • Kościół Świętej Trójcy w Korfantowie, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 5/01, s. 26-27.

2000

 • Ewangelicy w Korfantowie, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 10/2000, 31-32.
 • Formy rządzenia na Śląsku 1945-1950, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 9/2000, s. 17.
 • Jak planować pracę zespołu międzyprzedmiotowego?, „Nowa Szkoła” nr 6/2000, s. 38-39.
 • Jak oceniać?, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 1/2000, s. 3-4.
 • Klasowe programy wychowania, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 6/2000.
 • Rola wystawy w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, „Muzeum Szkolne” nr 41, „Wiadomości Historyczne” nr 2-3/2000, s. 20-22.
 • O klasowych programach wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 3/2000, s. 45-46.
 • Od powietrza, głodu, ognia i wojny…, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 2/2000, s. 24-26.
 • Planowanie jakości w szkole. Plan pracy szkoły, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 10/2000, s. 33-34.
 • Ścieżki edukacyjne i planowanie, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 7/2000, s. 46.

1999

 • Co i jak wystawiać?, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 8/99, s. 8-9.
 • Najstarsze dzieje Korfantowa, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 7/99, s. 20-23.

1997

 • Edukacja samorządowa, „Biuletyn Szkolny” nr 6/97, 18-19.
 • Szkoła Podstawowa w Korfantowie, „Muzeum Szkolne” nr 28, „Wiadomości Historyczne” nr 4/97, s. 17-20.
 • Z dziejów SP w Korfantowie, „Biuletyn Szkolny” nr 6/97, s. 44.

1995

 • 660 lat miasta Korfantowa. Przegląd wydarzeń XIV – XVI wiek, „EKO i My” nr 2 (11)/95, s. 3-4.
 • Crimen, „EKO i My” nr 5 (14)/95, s. 9.
 • Historia Korfantowa (XIX – XX wiek), „EKO i My” nr 4 (13)/95, 3.
 • Historia Korfantowa (XVII – XIX wiek), „EKO i My” nr 3 (12)/95, s. 5.
 • Semper fidelis, „EKO i My” nr 6 (15)/95, s. 5.

1993

 • Przewodnik prowincjonalny, cz. 2, „Echo Korfantowa” nr 5/93, s. 3.
 • Tamte miejsca. Czas wojny, cz. 4, „Echo Korfantowa” nr 6/93, s. 5.
 • Walenty Ignacy Dibalius (1667–1693), „Echo Korfantowa” nr 6/93, s. 3.
 • Wielebny Georgius Fabricius zwany Koschmierder (1564 – 1622), „Echo Korfantowa” nr 5/93, s. 4.

1992

 • Gospodarze Kościoła św. Trójcy, „Echo Korfantowa” nr 4/92, s. 6.
 • Przewodnik prowincjonalny. Korfantów, „Echo Korfantowa” nr 3/92, s. 4.
 • Tamte miejsca. Dzwon Pokutny, cz. 1, „Echo Korfantowa” nr 2/92, s. 5.
 • Tamte miejsca. Wielka trwoga, cz. 2, „Echo Korfantowa” nr 3/92, s. 5.
 • Tamte miejsca. Zapomniany kościół, cz. 3, „Echo Korfantowa” nr 4/92, s. 4.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT