Zespół szpitalny sióstr Elżbietanek w Korfantowie

  Przewodnik prowincjonalny

SZPITAL (4)W 1889 r. proboszczem parafii Korfantów został ksiądz Emil Hauptstok, który doprowadził do wybudowania szpitala. Wspomagał go w tym hrabia Marcus Ballestrem z Puszyny. Szpital stał się własnością sióstr Elżbietanek, które w liczbie 12 mieszkały w budynku obok szpitala.

W placówce znajdowały się trzy oddziały: wewnętrzny (40 łóżek), położniczy (10 łóżek) oraz oddział zakaźny w budynku obok. W budynku szpitalnym znajdowała się także kaplica pw. św. Elżbiety – patronki sióstr.

Obecnie w budynku dawnego szpitala mieści się Dom Pomocy Społecznej “Maria”.

Przed likwidacją szpitala pracowały w nim siostry: Dominicja – rencistka; Apolonia – pielęgniarka; Urszula – pielęgniarka; Carites – pielęgniarka; Marcjana – pielęgniarka; Benedykta – pielęgniarka; Błażeja – pielęgniarka; Alfonsa – pielęgniarka.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT