Remiza strażacka w Korfantowie

remiza (2)Opodal skrzyżowania ulic: Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki stoi neogotycki budynek dawnej remizy strażackiej. Wzniesiono go w 1910 r. według projektu miejscowego architekta Roberta Kuschela. Budowla powstała na planie prostokąta, z wyraźnie zarysowaną jednowieżową fasadą północną. Nawiązanie do wzorców forteczno-obronnych podkreślają blanki wieńczące ściany zewnętrzne oraz sterczyny w narożach kwadratowej wieży. Na uwagę zasługuje zewnętrzna, cementowa sztukateria umieszczona na reprezentacyjnej ścianie wschodniej. W centralnym punkcie kompozycji znajduje się stylizowany herb Korfantowa. Widnieje na nim zamek z otwartą bramą i czterema wieżami. Widoczny jest także pies wyłaniający się z okna powyżej bramy. Tarczy herbowej towarzyszą dwie postaci strażaków. Wykonawcą sztukaterii był, nieznany z imienia, mistrz murarski Honisch. W latach 2013-2014 strażnica została gruntownie przebudowana i odrestaurowana. Obecnie znajduje się w niej Gminne Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne REMIZA.

Neogotyk, uznawany w Niemczech za styl narodowy, zaznaczył się najwyraźniej w budowlach sakralnych, publicznych oraz rezydencjonalnych. Projektant remizy, już w 1900 r. zaproponował wspólnocie parafialnej z Korfantowa przebudowę budynku nawowego miejscowego kościoła właśnie w tym stylu. Jego pomył nie został jednak zrealizowany. Ostatecznie Kościołowi nadano farmę neobarokową.

kuschel

Projekt przebudowy Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie autorstwa Roberta Kuschela (1900). Źródło: M. Misztal, Dzieje Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie, Opole-Korfantów 2001, s. 36.
 
 
Marek Misztal
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz