Kryteria oceniania pracy ucznia w grupie

  Ocenianie

Praca w grupie to jedna z kluczowych kompetencji kształconych przez cały okres edukacji. Propozycja zawiera przykładowe zapisy kryteriów pomocniczych przydatnych dla nauczyciela.


Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń:

 • Nie wnosi pozytywnego wkładu w pracę grupy.
 • Często podważa zasadność pracy.
 • Wykonuje tylko część wyznaczonych przez nauczyciela zadań.
 • Rzadko okazuje szacunek kolegom z grupy.
 • Nie wspiera dobrej komunikacji.

Ocena dostateczna (3)

Uczeń:

 • Stara się być przydatny w czasie realizacji zadań.
 • Zazwyczaj wykonuje polecenia i zadaną pracę w terminie.
 • Sporadycznie nie okazuje szacunku kolegom z grupy.
 • Pracę cechuje brak zaangażowania emocjonalnego.

Ocena dobra (4)

Uczeń:

 • Współpracuje z innymi członkami grupy.
 • Koncentruje się na wyznaczonym celu.
 • Wykonuje zadania zwykle przed czasem.
 • Dysponuje całością materiału potrzebnego do realizacji zadania.
 • Potrafi słuchać innych.
 • Zna zasady komunikowania się w grupie.
 • W trakcie wykonywania zadania obecny przez większość czasu.
 • Raczej nie zachęca biernych członków do większej aktywności.
 • Wykazuje szacunek dla innych członków grupy, nawet gdy występują różnice poglądów.
 • W czasie dyskusji używa racjonalnych argumentów, nie poddaje się emocjom.

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń:

 • Będąc w grupie wnosi pozytywny wkład w jej pracę.
 • Potrafi zaplanować i zorganizować pracę własną i innych.
 • Konsekwentnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia.
 • Przypomina innym o zadanej pracy.
 • Zadaje pytania, czyni uwagi, w celu poprawienia jakości pracy.
 • W razie nieobecności dostarcza grupie swoje materiały.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT