O autorze

P1060050Marek Misztal. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historyk, regionalista, nauczyciel i wychowawca młodzieży. W latach 2004-2010 pełnił funkcję doradcy metodycznego historii i wos Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu. Obecnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Członek Korfantowskiego Stowarzyszenia Oświatowego EKWANS. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.  Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów najnowszych Śląska Opolskiego. Autor książki pt.: „Dzieje Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie” (Opole-Korfantów 2000) oraz artykułów  z zakresu historii, dydaktyki oraz metodyki nauczania.

Zobacz: Wykaz ważniejszych publikacji

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz