Zespół figuralny prezbiterium Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie

prezbiteriumDominującym elementem dekoracyjnym Kościoła pw. Trójcy Świętej w Korfantowie jest zespół figu­ralny prezbiterium, wyodrębniony podwyższeniem, kamienną balustradą i łukiem tęczowym wspartym na filarach.
Centralną częścią kompozycji figuralnej jest Trójca Święta w oto­czeniu aniołów i świętych. Ciało Chrystusa wiszącego na krzyżu jest w sposób nadnaturalny powiększone, mierzy bowiem ponad trzy metry. Wyżej znajduje się, dynamicznie ujęte, wyobrażenie Boga Ojca. Całość jest opasana wieńcem z obłoków, z którego wynurzają się postacie aniołów (9 mniejszych i 2 większe). Mieści się tu także szereg przedmiotów o sym­bolicznej wymowie:

 • korona – symbol władzy najwyższej,
 • palma – symbol pierwszeństwa,
 • księga zamknięta na siedem pieczęci – symbol wyroków Bożych w sprawie losów świata,
 • słońce – symbolizujące siły natury pod­porządkowane stwórcy,
 • jabłko królewskie – symbolizuje sferę kosmiczną, świat, kulę ziemską,
 • korona (podszyta gronostajem i zwień­czona krzyżem) – symbol władzy świeckiej, uzależnionej od woli Boga,
 • dwie obręcze, splecione jak ogniwa łańcucha – wskazujące na nierozer­walność zasad wiary chrześcijańskiej.

prezbiterium2

Część centralną dopełnia trzecia postać Trójcy Świętej – Duch Święty, przedstawiony w postaci gołębicy. „Grupie Trójcy Świętej” towarzyszą cztery posągi męskie:

 • św. Piotr (trzyma w rękach księgę i dwa klucze),
 • św. Paweł (trzyma księgę i miecz),
 • św. Pius X (z tiarą na głowie, w ręku trzyma laskę zakończoną krzyżem papieskim z trójlistkami),
 • św. Bonifacy (na głowie ma mitrę biskupią, w le­wej ręce trzyma pastorał, w prawej – krzyż łaciński).

prezbiterium1

Głównej części figuralnej towarzyszą dwie grupy rzeźb na bocznych ścianach prezbiterium. W układach tych dominują posągi umie­szczone w niszach ściennych, zamkniętych dwoma kolumnami po bokach i płytą gzymsową u góry. Na płytach stoją apostołowie, po pięciu z każdej strony. Posąg umieszczony w niszy północnej przedstawia scenę powrotu syna marnotrawnego. W niszy południowej widzimy archanioła Rafała i siedzącego Tobiasza – starca, który właśnie odzyskał wzrok.

Literatura:

 • Misztal M, Dzieje Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie, Opole-Korfantów 2001.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz