Pustynia Błędowska

SAM_0709Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków o długości 8-9 km i szerokości 3-4 km, położony pomiędzy miejscowościami: Chechło, Klucze i Błędów, w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Samo określenie „pustynia” nie oznacza występowania w tym rejonie specyficznych warunków klimatycznych lecz krajobrazowych.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email
Kategorie: Mikroświaty

Dodaj komentarz