Późnorenesansowe portale Pałacu w Korfantowie

Charakterystycznymi elementami kompleksu pałacowego w Korfantowiekamienne, poźnorenesasowe portale. Pierwszy z nich stanowi obramienie wejścia głównego, przez co staje się centralnym punktem fasady frontowej pałacu. Pozostałe dwa znajdują się wewnątrz budynku: od strony sieni i przy wejściu do piwnic.

Portal frontowy, wysunięty z bryły budowli, wraz z umieszczonym powyżej balkonem, tworzy kompozycję dwukondygnacyjną. Portal zasklepiony jest półkoliście. U zwieńczenia łuku, na zworniku umieszczono głowę lwa. Całość spinają dwa pilastry podtrzymujące architraw, fryz ozdobiony ornamentem roślinnym z wplecionymi głowami ludzkimi (groteska), płytę gzymsową i balkon. Pilastry zakończone są konsolami z głowami lwów. W podłuczach arkady umieszczono klamry z ornamentem roślinno-kwiatowym (rozeta).

palac1

palac2

Warto pamiętać, że portale renesansowe nawiązywały swoją formą do antycznych łuków triumfalnych. Stąd występowanie klasycznego porządku belkowania oraz symetria układu.

Literatura

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, s. 8: Powiat niemodliński, pod red. T. Chrzanowskiego, M. Korneckiego, Warszawa 1962.
  • Misztal M, Dzieje Kościoła Trójcy Świętej w Korfantowie, Opole-Korfantów 2001.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

36 thoughts on - Późnorenesansowe portale Pałacu w Korfantowie

LEAVE A COMMENT