Archiwum EDUSCO.PL – cz. 1 (lata 1945-1950)

Pierwsza część Archiwum EDUSCO.PL dotyczy funkcjonowania powojennych gmin: Korfantów, Ścinawa Nyska i Włodary w latach 45-50 XX w. Oto wykaz archiwaliów:

 1. APO, SP Niemodlin, sygn. 159, Wykaz przedsiębiorstw przemysłowych położonych na terenie gminy Korfantów z 17 VI 1945, b.p.
 2. APO, SP Niemodlin, sygn. 159, Wykaz zakładów przemysłowych i użyteczności publicznej, kościołów znajdujących się na terenie gminy Korfantów i ich procent ewentualnego zniszczenia z 4 VII 1945, b.p.
 3. APO, Kom. PPR w Niemodlinie, sygn. 12, k. 9-14, Pismo I sekr. Komitetu Gminnego PPR w Korfantowie w sprawie skarg wniesionych na mieszkańców Starej Jamki z 19 VIII 1947, s. 6.
 4. GRN Korfantów, sygn. 2, k. 9-13, Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminy Korfantów za lata 1945-1950, s. 1.
 5. APO, SP Nysa, sygn. 174, k. 13, Wykaz liczby mieszkańców powiatu nyskiego na dzień 1 XII 1947.
 6. Odezwa Pełnomocnika Tymczasowego Rządu RP na Województwo Śląskie do mieszkańców Górnego Śląska z 29 stycznia 1945 r. (Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego Nr 1 z 1945)
 7. Komunikat informujący o objęciu przez Aleksandra Zawadzkiego stanowiska wojewody śląsko-dąbrowskiego (Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego Nr 3 z 1945)
 8. Komuniakat informujący o włączeniu do Polski ziem Śląska Opolskiego (Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego Nr 5 z 1945)
 9. APO, SP Prudnik, sygn. 117, k. 89, Ogłoszenie dot. Zasad rejestracji szkód wojennych poniesionych przez obywateli RP.
 10. APO, SP Nysa, sygn. 51, k. 12, Sprawozdanie sytuacyjne wójta gminy Ścinawa Nyska dotyczące liczby mieszkańców z 11 VI 1945.
 11. APO, SP Nysa, sygn. 51, k. 16, Pismo wójta gminy Ścinawa Nyska dotyczące planu wysiedlania Niemców z 2 VII 1945.
 12. APO, SP Nysa, sygn. 51, k. 27, Sprawozdanie sytuacyjne wójta gminy Ścinawa Nyska za okres 17-24 IX 1945.
 13. APO, SP Nysa, sygn. 202, Sprawozdanie dotyczące liczby mieszkańców gminy Ścinawa nysa za luty 1946, brak daty dziennej, b.p.
 14. APO, SP Nysa, sygn. 51, k. 18, Sprawozdanie sytuacyjne wójta gminy Ścinawa Nyska za okres 4-10 VII 1945.
 15. ASW, Kronika Szkoły Powszechnej we Włodarach, zapis z 10 IX 1945, b.p.
 16. ASW, Kronika Szkoły Powszechnej we Włodarach, zapis z 27-28 IX, 11 XI 1945, b.p.
 17. ASW, Kronika Szkoły Powszechnej we Włodarach, zapis z 6 XII 1945, 10 I 1946, 1 V 1946, 28 VI 1946, b.p.
 18. APO, SP Nysa, sygn. 57, k. 11, Sprawozdanie sytuacyjne wójta gminy Włodary za okres 7-10 VII 1945.
 19. APO, SP Nysa, sygn. 57, k. 7, Sprawozdanie sytuacyjne wójta gminy Włodary za okres 12-19 VI 1945.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz