Wybór patrona placówki oświatowej

Patron placówki oświatowej to organizacja lub osoba, z dorobku której można czerpać kształtując wizję pracy z dziećmi i młodzieżą.


patron1

Dokonując wyboru patrona placówki trzeba wyraźnie wskazać na rys osobowości, który czyni go postacią ważną i wybitną. Etapy działań, w efekcie których dokonany zostanie wybór patrona mogą być różne. Istotne jest zaangażowanie placówki i jej otoczenia w działania (często długofalowe) oraz osiągnięcie porozumienia w zakresie efektu końcowego (wyboru patrona).


patron2Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz