Materiały

Edukacja humanistyczna stanowi podstawę do zdobywania wiedzy i doświadczeń oraz kształtowania umiejętności przydatnych w innych edukacjach na kolejnych poziomach kształcenia. Jest swoistym pomostem ułatwiającym przejście do kolejnych etapów rozwoju.


humhum (1)hum (2)hum (3)hum (4)hum (5)hum (6)hum (7)hum (8)hum (9)hum (10)hum (11)hum (12)hum (13)hum (14)hum (15)hum (16)hum (17)hum (18)hum (19)hum (20)hum (21)hum (22)hum (23)hum (24)hum (25)hum (26)hum (27)hum (28)hum (29)hum (30)hum (31)hum (32)hum (33)hum (34)hum (35)hum (36)hum (37)hum (38)hum (39)hum (40)hum (41)hum (42)hum (43)hum (44)hum (45)hum (46)hum (47)hum (48)hum (49)hum (50)hum (51)hum (52)hum (53)hum (54)hum (55)hum (56)hum (57)hum (58)hum (59)hum (60)

opr. M. Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz