Konkurs historyczno-literacki

Na pieczęciach Korfantowa pochodzących z XVIII i XX w. widnieje motyw baranka lub, jak twierdzą niektórzy, psa. Pies stojący na straży, którego chciał widzieć na herbie Damian Tomczyk, symbolizuje odwagę, ochronę i czujność. Można jednak widzieć w psie te przymioty, dla których również trafił do heraldyki: przyjaźń, odwagę, bezinteresowne oddanie. Baranek natomiast to symbol czystości, prostoty, niewinności i posłuszeństwa. W ujęciu religijnym Baranek Boży (Agnus Dei) odnosi się do ofiary Chrystusowej. Szerzej, może również symbolizować proroków, apostołów, wyznawców Chrystusa i wreszcie sam Kościół. Podobnie jak pies, baranek na stałe wszedł do heraldyki ziemskiej, topograficznej i rodowej. Często ukazywany ze sztandarem zwycięstwa nad szatanem, z uwidocznionym czerwonym krzyżem na białym polu.

remiza-14

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie legendy miejskiej, która wyjaśni skąd wziął się w herbie Korfantowa pies lub baranek.
 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.
 • W konkursie przewidziano jedynie kategorię indywidualną, w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV, klasy V, klasy VI.
 • Praca powinna być napisana w formacie A4 na komputerze.
 • Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż jedna strona maszynopisu (Times New Roman, interlinia1,5).
 • Maksymalna objętość pracy – 3 strony maszynopisu.
 • Podpisany wydruk pracy należy złożyć u nauczyciela historii i społeczeństwa do 18 marca 2016 r.
 • Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres: edusco@poczta.fm
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku kwietnia 2016 r.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz ocenę za zaangażowanie w edukację historyczną.
 • Zdobywcy prac wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie oraz w witrynie edukacyjnej EDUSCO.PL.
 • Zanim przystąpisz do pracy przeczytaj artykuł o zmianach wyglądu herbu Korfantowa.
Print Friendly, PDF & Email
Kategorie: Konkursy

Dodaj komentarz