Jakość kształcenia

Jakość kształcenia, podobnie jak pozostałe segmenty budowania jakości pracy szkoły, to proces działań mający na celu doskonalenie efektów kształcenia. Placówka oświatowa funkcjonuje w obrębie wewnętrznego i zewnętrznego systemu jakości. Wewnętrzny system jakości kształcenia, dotyczy procedur i działań przyjętych w obrębie organizacji. Zewnętrzny zaś, obejmuje działania instytucji zewnętrznych.


jakosc3Rys. Model budowania jakości kształcenia w szkole


Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

e (1)e (2)e (3)e (4)e (5)e (6)e (7)e (8)e (9)e (10)e (11)e (12)e (13)e (14)e (15)e (16)e (17)

opr. M. Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz