Walka z komunizmem w Polsce powojennej

Komunizm to ideologia społeczna dążąca do stworzenia społeczeństwa bezklasowego, ludzi równych i wolnych od ucisku. W początkowej fazie komunizm był ideą czysto teoretyczną. W rzeczywistości był to ustrój zbrodniczy, oparty na cenzurze informacji, dyktaturze partii komunistycznej, kontroli obywateli sprawowanej przez policje polityczną. Pierwszym państwem, które przyjęło ustrój komunistyczny była Rosja. Po zakończeniu II wojny światowej komunizm narzucono państwom Europy środkowo-wschodniej, w tym Polsce. Aż do 1989 r. część społeczeństwa sprzeciwiała się tej obcej ideologii. Opozycja antykomunistyczna przybierała różną formę:

  • walki zbrojnej toczonej przez niepodległościowe podziemie (Żołnierze Niezłomni);
  • działalności opozycyjnej (Konfederacja Polski Niepodległej, Komitet Obrony Robotników);
  • budowania struktur wolnych związków zawodowych;
  • oporu ludności przejawiającego się uczestniczeniem w życiu religijnym, słuchaniu Radia Wolna Europa.

Napad zbrojny Niemiec na Polskę.

Kim byli Żołnierze Niezłomni?

Dowiedz się czegoś o naszym bohaterze narodowym rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Odwiedź pokój ks. Jerzego Popiełuszki.

Czym był ruch Solidarność?

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz