Ocenianie sprzyjające rozwojowi ucznia


Jasny przekaz, zrozumiałe i akceptowane kryteria oceniania, wpływ oceniania na rozwój dziecka, udział w procesie oceniania rodziców to podstawowe atuty systemu oceniania w ramach projektu EDUKACJA BLISKA.

edukacja2

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz