Edukacja bliska

Projekt Edukacja bliskabaton111 – historie i mikrohistorie, opiera się na autorskim programie nauczania pt.: “Historie i mikrohistorie”, którego głównym walorem jest uwzględnienie zasobów lokalnych i regionalnych oraz wątków mikrohistorycznych jako równorzędnych dla przykładów ilustrujących głównebaton0 zagadnienia tematyczne. Program zakłada również systematyzowanie materiału ilustracyjnego i opisowego w formie wydawnictw oraz witryny internetowej.

W programie wzmocniono funkcję oceniania kształtującego oraz aktywizowanie rodziców na rzecz udziału w procesie oceny i samooceny dziecka. Z punktu widzenia form organizacyjnych oraz metodologii pracy, program zakłada m.in.: popularyzowanie wytworów uczniów oraz efektów pracy w ramach dobrych praktyk, wykorzystanie TIK w procesie kształcenia, aktywizowanie uczniów na rzecz realizacji projektów mikrohistorycznych, pozyskanie do współpracy placówek muzealnych oraz badawczych, organizowanie cyklicznych wycieczek tematycznych w ramach modułu „Mobilny Klub Historyczny”, angażowanie dzieci na rzecz integracji środowiskowej i budowanie poczucie wspólnoty poprzez organizację projektów lokalnych. Istotną częścią programu jest moduł „Kresowiacy i Ślązacy”, który ma otworzyć dzieci na aspekt wielokulturowości Śląska Opolskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz