Odnowienie sztandaru Szkoły Podstawowej w Korfantowie

Artykuł pochodzi za strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Jest niewątpliwie przykładem dobrej praktyki, której celem jest integracja środowiska szkolnego wokół idei tradycyjnego pojmowania wartości społecznych.

godlo1


 

Wreszcie nadszedł dzień, na który wszyscy czekali. 9 października 2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie odbyła się Gala Sztandarowa – uroczystość przekazania uczniom Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie nowego sztandaru. Akcja pozyskania środków finansowych na wykonanie i zakup sztandaru trwała blisko dwa lata. Ten zbiorowy wysiłek zaowocował piękną uroczystością, która na trwałe wejdzie do annałów naszej Małej Ojczyzny.

Od rana w szkole dało się wyczuć nutkę ekscytacji. Podczas spotkań uczniów i wychowawców przypominano historię korfantowskiej podstawówki oraz dzieje Wojska Polskiego – patrona szkoły. O godzinie 10, nauczyciele, uczniowie, obecni i byli pracownicy zespołu szkolno-przedszkolnego oraz liczni goście uroczystości przemaszerowali do Hali Sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie. Gala została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich miała charakter oficjalny. Obejmowała wystąpienia gości oraz sam akt poświęcenia i przekazania sztandaru uczniom. Część druga, to występ artystyczny absolwentów i uczniów szkoły.

Spośród gości, przed uczestnikami uroczystości głos zabrali: Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Zdzisław Martyna – Korfantowa, pułkownik Zygmunt Wróbel – Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Waldemar Zadka – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Anna Ziółkowska-Woźny – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, major rez. Antoni Jedynak – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP w Nysie, Jana Noga – Sekretarza Zarządu Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP w Nysie, Jan Szenderewicz – były dyrektor Szkoły w Korfantowie oraz Marek Misztal – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

Wśród oficjalnych gości gali znaleźli się również: Piotr Arkadiusz Krzywicki – Prezes Zarządu ZNP w Korfantowie, Kazimierz Dudyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, Jolanta Grzegorzewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Korfantowie, Jarosław Szewczyk – Sekretarz Gminy Korfantów, Wiesław Król – były dyrektor ZSP w Korfantowie, Teresa Kozubek – były pedagog i dyrektor SP w Korfantowie, Helena i Marian Święchowie (Maria Święch był w przeszłości dyrektorem szkoły), Janusz Wójcik – dyrektor ZGKiM w Korfantowie, Małgorzata Sinicka – dyrektor Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie, Joanna Beśka – dyrektor ZSP w Ścinawie Małej, Elżbieta Rauch – dyrektor ZSP w Przechodzie, Stanisław Szkolny – dyrektor MGOKSiR w Korfantowie, Zdzisław Bochenek – Prezes Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego ,,KORFANTÓW”, Ryszard Nowak – Prezes Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów, Zbigniew Szeremeta – Sekretarz ZKRPiBWP w Korfantowie, Krystyna Szenderewicz – była nauczycielka szkoły w Korfantowie, Edmund Borzemski – poeta i przyjaciel szkoły w Korfantowie, Stanisława Borzemska – historyk i muzealnik, Ewa Szczygielska-Maj – poetka i absolwentka szkoły w Korfantowie.

Po wystąpieniach, przy dźwięku trąbki, w asyście honorowej pocztu sztandarowego Wojska Polskiego, złożonej z żołnierzy X Brygady Logistycznej w Opolu, wyprowadzono nowy sztandar szkoły. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. prałat Andrzej Ziółkowski – proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Korfantowie. Następnie rodzice, jako fundatorzy sztandaru, wraz z Burmistrzem Korfantowa, przekazali sztandar reprezentacji Rady Pedagogicznej ZSP w Korfantowie.

Poprzedni sztandar został oddany we władanie uczniów 43 lata temu. Wówczas tego aktu dokonywał, nieżyjący już dyrektor szkoły – Bronisław Szkolny. 9 października 2013 r. nowy sztandar w ręce pocztu uczniowskiego przekazał obecny dyrektor ZSP w Korfantowie – Marek Misztal. Sztandar stał się częścią społeczności szkoły, widomym znakiem wartości i depozytariuszem historii. Wraz z nim, przez uczestnikami gali, stały inne: sztandar Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Ścinawie Małej, ZKRPiBWP w Ścinawie Małej, stary sztandar – Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, ZKRPiBWP w Korfantowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Korfantowie.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych rozpoczęła się część artystyczna spotkania, przygotowana pod kierunkiem Agnieszki Andrejszyn, Katarzyny Juruś, Bożeny Sosulskiej, Małgorzaty Marcinkiewicz i Zbigniewa Hermana. Wśród absolwentek podstawówki z Korfantowa, obecnych uczniów wsparły pięknym śpiewem: Ewelina Kobylańska, Anna Herman, Adriana Wąsowicz i Wiktoria Rejlich.

Tego dnia, w naszą codzienność, wkradła się historia.

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza! Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy”.

Cytat z filmu „Miś”

Marek Misztal

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz