Category : Uncategorized

Opodal skrzyżowania ulic Prudnickiej i Tadeusza Kościuszki w Korfantowie stoi neogotycki budynek dawnej remizy strażackiej. Wzniesiono go w 1910 r. według projektu miejscowego architekta Roberta Kuschla. Budowla powstała na planie prostokąta, z wyraźnie zarysowaną jednowieżową fasadą północną. Nawiązanie do wzorców forteczno-obronnych podkreślają blanki wieńczące ściany zewnętrzne oraz sterczyny w narożach kwadratowej wieży. Na uwagę zasługuje ..

Read more