Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Zsp Korfantów

Zsp Korfantów

Post by relatedRelated post

User Rating

Miło mi Państwa gościć na stronach EDUSCO. Jest to witryna stworzona przez nauczyciela – dla nauczycieli. Liczę na to, że stanie się ona miejscem spotkań i wymiany doświadczeń.

Atrakcyjność działań edukacyjnych wiąże się zazwyczaj z optymalizacją wzajemnych oddziaływań nauczycieli i uczniów. Nie wystarczy operować w obrębie tzw. aktywizujących metod nauczania i uczenia się. Budując rangę edukacji trzeba pamiętać, że kluczowymi są relacje międzyludzkie. W procesie nauczania głównym nośnikiem informacji oraz podstawowym czynnikiem kształtującym umiejętności i postawy uczniów jest nauczyciel. Jego naturalna ekspresja, w tym kwalifikacje, osobiste kompetencje, zrozumienie ograniczeń tworzą obraz pedagoga. Samoświadomość nauczyciela pozwala na właściwe planowanie zajęć i dobór instrumentarium. Dzięki temu, przekaz mentora oraz zarysowujące się relacje z uczniem są autentyczne. Niewątpliwie popularyzując historię regionalną i lokalną można świadomie budować więzi międzyludzkie i upowszechniać wzorce osobowe. Poprzez odwoływanie się do przeżyć „zwykłych” ludzi uczestniczących w procesie dziejowym, edukacja historyczna stwarza możliwość lepszego zrozumienia związków przeszłości z teraźniejszością oraz ułatwia poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej i etnicznej. Takie ujęcie czynników determinujących powodzenie procesu kształcenia sprawi, że pojawi się podczas zajęć element ulotny i trudny do zdefiniowania, acz nie do przecenienia – właściwa atmosfera. Coś, co czyni lekcje wydarzeniem oczekiwanym, niesamowitym, ważnym, zapamiętanym.

słowa kluczowe: zsp korfantów, powstanie styczniowe ćwiczenia, integracja międzyprzedmiotowa, monarchia franków, omów sposoby germanizacji i rusyfikacji polaków, skutki upadku powstania listopadowego, walka z komunizmem

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Zsp Korfantów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About