Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Źródła hałasu

Źródła hałasu

Post by relatedRelated post

80%
User Rating

rp_nauka44.jpgŹródła hałasu możemy modelować tzw. źródłami punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi. Ocena hałasu emitowanego przez te źródła może być dokonana za pomocą wielu pomiarów obliczając tzw. wartość średnią poziomu ciśnienia akustycznego, lub wartość ekwiwalentną poziomu ciśnienia. Emisję hałasów spowodowanych ruchem drogowym często charakteryzujemy dwoma wartościami uśrednionymi lub ekwiwalentnymi jedną w nocy, drugą w dzień. Dla wielu miast wykonuje się pomiary poziomu ciśnienia akustycznego i nanosi się uzyskane wartości na mapy. Taka mapa akustyczna daje dobry przegląd zanieczyszczenia hałasem poszczególnych ciągów ulicznych i dzielnic. Jest ona ważnym materiałem pomocniczym przy wynajmowaniu mieszkania lub kupnie domu. Duże znaczenie ma znajomość skutków działania hałasu na organizm ludzki. Hałas oddziaływuje nie tylko na organ słuchu, lecz również poprzez centralny układ nerwowy na inne narządy. Długotrwałe działania hałasu na organ słuchu uszkadzają w uchu komórki rzęskowe w narządzie Cortiego. Trzeba podkreślić, że na skutek ciągłego działania hałasu, występuje także pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. Koszty leczenia chorób wywołanych hałasem oblicza się w różnych krajach na wiele miliardów dolarów. Hałas powoduje różnorodne zagrożenia i szkody. Zmniejszenie poziomu hałasu, a jeszcze lepiej wyeliminowanie, to zadanie naglące. W celu zwalczania hałasu muszą być znane poszczególne jego źródła.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Źródła hałasu
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)
About