Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Studia

Studia

Post by relatedRelated post

100%
User Rating

rp_nauka9.jpgPodjęcie się edukacji na uczelni wyższej zwykle jest decyzją przemyślaną i bardzo rozważną. Na studia nikt nie decyduje się iść spontanicznie, dla zabawy, dla żartu. Nawet, jeżeli kierunek studiów nie jest trafiony, a to zdarza się dość często, to mimo wszystko, sam wybór takiej formy kształcenia jest przemyślany.
A czym różnią się studia od dotychczasowych form edukowania młodych ludzi? Otóż, różnic jest bardzo wiele i są to zasadnicze kwestie. Przede wszystkim, różnica leży w sposobie organizowania edukacji. Jest to nauka głównie samodzielna. Są wykłady. Jednak wykładowca przekazuje swoją wiedzę studentom i to, co oni z nią zrobią należy już tylko i wyłącznie do nich.
Studia to przede wszystkim samodzielność. Nikt nie troszczy się o studenta, nie pilnuje i nie sprawdza jego nauki. W przypadku potknięcia natomiast, nikt nie zabiega o możliwość poprawy, chyba że uczyni to sam zainteresowany student.
Dlatego jest to taki etap, który odbywa się na końcu. Gdy młody człowiek osiągnie odpowiednią do tego dojrzałość.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Studia
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)
About