Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Powstanie styczniowe ćwiczenia

Powstanie styczniowe ćwiczenia

Post by relatedRelated post

User Rating

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznego w placówce oświatowej

Pomagać, to w szerokim znaczeniu dokonywać wysiłku na rzecz innej osoby, poratować ją w trudnej sytuacji, ułatwić funkcjonowanie, przyczynić się do poprawy jakości życia. Stosowne rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wyjaśnia, że w stosunku do uczniów pomoc polega ona na „rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych”[1] wynikających m.in.: z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, posiadanych szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacyjnych, chorób przewlekłych, przeżytych sytuacji traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, czy też występujących trudności adaptacyjnych. Mamy zatem całą paletę sytuacji i zachowań, które powinny uruchomić odpowiednie wsparcie dziecka.

Etapy organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Organizacja wsparcia, tak jak wszystkie procesy służące budowaniu jakości pracy szkoły, powinna obejmować kilka etapów: identyfikacji, zdefiniowania problemu i jego analizy, wskazania działań zaradczych rozłożonych w czasie wraz z realizatorami określonych form wsparcia, określenia sposobów gromadzenia, analizy i interpretacji danych, a także oceny wartości podejmowanych działań ze względu na przyjęte założenia.

słowa kluczowe: ks andrzej ziółkowski, cmentarz w korfantowie, zsp w korfantowie, walka z komunizmem w polsce, historia jakości, józef piłsudski dla dzieci

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Powstanie styczniowe ćwiczenia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About