Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Okres miedzywycieleniowy

Okres miedzywycieleniowy

Post by relatedRelated post

User Rating

rp_nauka26.jpgOkres międzywycieleniowy (zawarty między dwoma kolejnymi wycieleniami danej krowy) nie powinien przekraczać 12 miesięcy, ale w praktycznej hodowli trwa dłużej. Przedłużanie się tego okresu aczkolwiek powoduje wzrost wydajności mleka w bieżącej laktacji (wzrasta liczba dni doju), sprawia że w sumie uzyskuje się mniej mleka w przeliczeniu na jednostkę czasu. Każdy dzień przedłużający 360-dniowy okres międzywycieleniowy przynosi straty wynoszące 3-8 kg mleka. Rozpowszechnienie się ferm wielkostadnych i doju maszynowego spowodowało wprowadzenie kolejnego kryterium oceny krów, a mianowicie zdolności wydojowej, czyli szybkości oddawania mleka, bo do ferm takich należy wybierać krowy szybko oddające mleko, gdyż sprzyja to utrzymaniu rytmu pracy w halach udojowych. Szybkość tę określa ilość mleka udojona w 3 minutach. Dój krowy nie powinien trwać dłużej jak 4-6 minut. Badania Bouglera wykazały, że 6,5% krów wydają się w ciągu 4 minut, 28% w ciągu 2 minut, a 39% krów oddawało 80% i więcej mleka w ciągu 3 minut. Badając oddziaływanie czynników otoczenia na wydajność mleczną krów Pogacar i wsp. wykryli istotną interakcję między pochodzeniem krowy ? po ojcu ? a osobą oceniającą jej zdolność wydojową

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Okres miedzywycieleniowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About