Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Odkrycie Johna Benetta

Odkrycie Johna Benetta

Post by relatedRelated post

User Rating

rp_nauka36.jpgPrzeglądając południową półkulę nieba 28 grudnia 1969 roku odkrył w pobliżu Małego Obłoku Magellana nową kometę, która zbliżała się zarówno do Słońca, jak i do Ziemi. Przesuwając się stopniowo wśród gwiazd 25 marca 1970 roku przekroczyła równik niebieski i odtąd świeciła na północnej półkuli nieba, osiągając maksimum swej jasności i rozwijając wspaniały warkocz. Słońce okrążyła 20 marca w odległości około 0,54 jednostki astronomicznej, a najbliżej naszej planety znalazła się 27 marca, mijając ją w odległości około 0,69 jednostki astronomicznej. Na podstawie obserwacji stwierdzono, że płaszczyzna jej orbity jest niemal prostopadła do płaszczyzny orbity Ziemi, co w świecie komet – jak się później przekonamy – bywa bardzo częstym zjawiskiem. A zatem kometa Bennetta poruszała się po niebie w przeciwnym kierunku niż planety i Księżyc. kometę Bennetta można było przez jakiś czas obserwować gołym okiem. Nieczęsto zaś to się zdarza, bo średnio raz na kilkanaście lat. Ale i tym razem ledwie upłynęły trzy lata, a świat znowu obiegła sensacyjna wiadomość o odkryciu nowej komety, mogącej – jak przewidywano – stać się ?kometą stulecia”. Znalazł ją astronom czechosłowacki Lubos Kohoutek na kliszy fotograficznej, którą naświetlono 7 marca 1973 roku za pomocą wielkiego teleskopu w hamburskim obserwatorium.

Zobacz też..

W roku 1770 astronom francuski Charles Messier odkrył bardzo interesującą kometę. Jej orbitę obliczył fiński astronom Andres J. Lexell i dlatego nosi jego nazwisko. Słynie ona z tego, że w ciągu krótkiego czasu dwukrotnie zmieniała swą orbitę pod wpływem siły ciążenia Jowisza. Przed rokiem 1767 okres jej obiegu wynosił 11,4 roku i zbliżała się wówczas do Słońca na odległość 3 jednostek astronomicznych. Do Ziemi natomiast zbliżała się najwyżej na odległość 2 jednostek astronomicznych, a ponieważ nie jest to wielka kometa, przez ziemskich obserwatorów nie mogła być dostrzeżona. Sytuacja radykalnie się zmieniła w roku 1767, kiedy kometa Lexella znalazła się w pobliżu Jowisza: jego potężne siły grawitacyjne skróciły czas jej obiegu o połowę, odległość zaś punktu przysłonecznego zmniejszyły do 0,67 jednostki astronomicznej. Leżał więc on teraz wewnątrz orbity ziemskiej i w roku 1770 kometa mogła przejść bardzo blisko naszej planety. Jednak masa Ziemi jest 318 razy mniejsza od masy Jowisza, toteż jej oddziaływanie grawitacyjne było słabe i zmieniło okres obiegu komety zaledwie o 2 dni. Lecz już w roku 1779 znalazła się ona ponownie w pobliżu największej planety Układu Słonecznego, która tym razem przedłużyła jej okres obiegu do 16 lat, odsuwając punkt przysłoneczny orbity na odległość 3,3 jednostki astronomicznej.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Odkrycie Johna Benetta
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About