Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

Post by relatedRelated post

85%
User Rating

edukacja (14)Zdobywanie wiedzy, kształcenie postaw i zachowań, oraz zdobywanie umiejętności, to zadanie jakie ma edukacja. Najmłodsze pokolenie kształci się z przymusu, jak i z własnej inicjatywy. Natomiast edukacja ludzi dorosłych jest kształceniem i doskonaleniem podejmowanym dobrowolnie, to znaczy z powodu chęci rozwoju osobistego. Często towarzyszy temu chęć dorównania, lub dostosowania się do ogólnej sytuacji społecznej i gospodarczej, w której promuje się rozwój osobisty i intelektualny. Powodem może być konieczność pogłębienia kwalifikacji zawodowych. W przypadku przekwalifikowania zawodowego również niezbędna jest edukacja w nowym kierunku, co zmusza osobę dorosłą do dokształcania się i doskonalenia. Lecz znane są liczne przypadki, gdzie bez konieczności związanych z pracą zawodową ludzie pragną, a tym samym dążą do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Powody samoistnej chęci edukowania się mogą być różne, np. ciekawość świata, chęć pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym, chęć głębszego zrozumienia otaczającego świata i ludzi, itd.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Edukacja dorosłych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About